Vánoční zpravodaj

Novinky a zajímavosti z výstavy

Kaštanáři

Když se zastavíte u diorámat s výjevy z bruslení na zamrzlé Vltavě, zajisté vašemu zraku neunikne figurka lehce shrbeného, starého prodavače kaštanů.

Jeho předlohou je Josef Štěrba, jeden z prvních českých kaštanářů, kteří dokreslovali předvánoční atmosféru staré Prahy a ostatních větších měst.

Jedlé kaštany se k nám dovážely již koncem 17. století, ale jejich obliba vzrostla teprve po rozšíření Rakousko-Uherska o část Itálie, kdy nastal čilý obchod s tropickými a subtropickými plody. Čerstvé kaštany byly časem k dostání i v hokynářstvích nebo na vánočních trzích.

Zpočátku tedy u nás kaštany nabízeli nejprve italští prodavači, kteří lákali kolemjdoucí na novou teplou pochoutku voláním "Marronia arrostiti", tj. pečené kaštany. Kaštany pekli na náměstích v pojízdných kamínkách ve tvaru lokomotivy s velkými koly a vysokým komínkem, ve kterých topili dřevěným uhlím. Posléze se prodeje chopili místní kaštanáři a pečené kaštany se postupně staly jednou z tradičních součástí našich vánočních dobrot.

(Čerpáno z knihy Vánoční cukroví s láskou pečené, vydané nakladatelstvím Rubico, kterou lze na výstavě rovněž zakoupit.)

Soutěž prodloužena!

Letošní soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu je prodloužena. Své rukodělné výtvory, které chcete do soutěže přihlásit, nám můžete nosit přímo na výstavu po celou dobu jejího konání, tedy během celého prosince. Kdo přijde se soutěžní ozdobou, má vstup na výstavu zdarma. Bližší informace o soutěži naleznete zde.

Takže směle vyrábějte a podělte se o své nápady a šikovnost s dalšími příznivci a obdivovateli vánoční tvorby.

Příběhy ukryté v exponátech

Lze říci, že každý z vystavených exponátů má za sebou svůj vlastní, leckdy i mnohaletý příběh. Ať už se váže k jeho vzniku, nápadu, který za ním stál, cestě, kterou urazil, než se dostal do rukou jeho současného majitele, osobnímu vztahu, který vyplývá z dědictví po předcích, ke krajinnému původu, tradicím či pověstem. I tato spojitost činí ozdoby a předměty na výstavě jedinečnými a přidává jim další rozměr.

Některé z těchto příběhů si můžete přečíst v popiscích k vystaveným exponátům, o některé se s vámi podělíme zde na stránkách a jiné si třeba vyslechnete přímo na výstavě od Petra Herynka, který je umí poutavě vyprávět.

Plný skleník radosti

Hádejte, kolik exponátů se nám podařilo vměstnat do prostoru výstavního skleníku. Sto? Dvě stě? Tisíc? Kdepak, přidejte. Ač se to možná nezdá, na výstavě máme letos 5600 kusů exponátů.

Je v nich zhmotněno mnoho hodin práce řady šikovných lidí, kteří ozdoby a dekorace s láskou vyrobili, spousta tvůrčích a inspirativních nápadů, nespočet různých materiálů, dovedně a mnohdy i vtipně využitých, a v neposlední řadě i obrovské nasazení skupiny organizátorů, kteří výstavu sestavují, umisťují „kulisy“ a aranžují v nich jednotlivé exponáty. Díky nim pak všechny ozdoby a figurky ožijí a prázdný skleník se promění v pohádkovou krajinku. Až jí budete procházet, nechte na sebe působit její kouzlo a vnímejte radost, která se jejím prostřednictvím na vás přenáší. Vězte, že Váš úsměv je pro tvůrce exponátů i aranžéry výstavy tou nejhezčí odměnou.

Vernisáž

Ve čtvrtek 30. 11. 2023 proběhla vernisáž za účasti pozvaných hostů, organizátorů, vystavovatelů a ostatních příznivců, kteří pomáhali s přípravou a aranžováním výstavy. Návštěvou nás poctili a krátkými proslovy výstavu zahájili starosta městské části Praha 2, pan Jan Korseska, proděkan Přírodovědecké fakulty UK, doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., a samozřejmě ředitel pořádající instituce, Botanické zahrady PřF UK, Ing. Ladislav Pavlata.

Poté se slova ujal šéfredaktor časopisu Zahrádkář, Ing. Jan Stanzel, CSc., a informoval o probíhající soutěži o nejhezčí ozdobu. Na něj navázal Ing. Petr Herynek, který je organizátorem a jak uvedl jeho předřečník, i „duchovním otcem“ těchto vánočních výstav. Pohovořil o letošních exponátech a přidal i zajímavé povídání o vodnické tradici.

Také je již milou tradicí, že nás na vernisáži navštěvují pohádkové bytosti z obce Mlázovy v jižních Čechách. Jsme moc rádi, že k nám opět přijely a zpestřily vernisáž svou přítomností a krásnými kostýmy.

Nesmíme zapomenout ani na hudební doprovod, o nějž se letos postaralo studentské saxofonové kvarteto Mezinárodní konzervatoře Praha.

Chcete-li spolu s námi okusit trochu té příjemné atmosféry, která se nesla celým večerem, podívejte se na videoreportáž zde.