Soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu


Pozor změna: soutěž je prodloužena a probíhá po celou dobu konání výstavy, tj. do konce prosince 2023. Stále tedy máte šanci se zúčastnit.

Srdečně Vás zveme k účasti na soutěži, při níž můžete předvést své tvůrčí schopnosti a dovednosti, pochlubit se s výsledkem svého uměleckého úsilí návštěvníkům výstavy a uspějete-li u poroty, získáte i některou z přichystaných cen.

Co je potřeba?

Dvě až tři vlastnoručně vyrobené ozdoby přineste na výstavu, do výstavního skleníku Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK, Na Slupi 16, Praha 2.

Soutěžní exponát označte svým jménem, adresou, telefonem, případně e-mailovou adresou a heslem „SOUTĚŽ“.

Exponáty pak budou vystaveny na výstavě.

Po předání soutěžních ozdob získá každý účastník soutěže dvě vstupenky na vánoční výstavu.

Vyhodnocení soutěže proběhne na konci výstavy. Soutěžní komise vybere osm nejhezčích ozdob (či nejzajímavějších, nejnápaditějších, nejdovedněji zhotovených, zkrátka takových, které svým provedením nejvíce zaujmou).

Ceny za vítězné exponáty budou zaslány poštou po skončení výstavy.

Ozdoby budou zdokumentovány a jejich fotografie použity při přípravě vánočního čísla časopisu Zahrádkář v příštím roce.

Ozdoba - hvězda papírová krajka