Kde a kdy:

Výstava probíhá od 1. 12. 2023 do 1. 1. 2024.

Otevřeno je denně od 10.00 do 16.00 hodin.

Vstupné:

plné: 80 Kč
snížené - důchodci a žáci ZŠ: 50 Kč
děti do 6 let, mateřské školy, ZTP: zdarma

Prodej vstupenek končí vždy v 15.30 hod.

Místo konání:

Výstavní skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK, Na Slupi 16, Praha 2