Kde a kdy:

Bude upřesněno v průběhu roku 2021.

Vstupné:

Bude upřesněno v průběhu roku 2021.

Místo konání:

Výstavní skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK, Na Slupi 16, Praha 2