Kde a kdy:

Výstava probíhá od 30. 11. 2018 do 3. 1. 2019.

Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin.

Vstupné:

plné: 60 Kč
snížené - důchodci: 50 Kč
děti do 6-ti let, mateřské školy, ZTP: zdarma

Místo konání:

Výstavní skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK, Na Slupi 16, Praha 2