Vánoční zpravodaj

Novinky a zajímavosti z výstavy

Stloukání másla

8. prosinec 2018

Dnes si u nás na výstavě ukážeme tradiční způsob stloukání másla v máselnici. Abychom byli styloví, pozvali jsme si k tomu návštěvu z Máslovic.

Název obce, který má původ v ranném středověku a váže se k rodu Másloviců, podnítil starostku Ing. Vladimíru Sýkorovou k založení muzea másla, v němž se nyní nachází spousta exponátů. Od roku 2000 zavedla paní starostka novou tradici - výrobu máslových betlémů, které se každoročně musí znovu vytvořit. A nejsou to ledajaká dílka - např. v roce 2010 měl vystavený máslovický betlém 150 postav. Ve svém znaku má obec dokonce máselnici na stloukání másla a další zajímavostí je i to, že v Máslovicích pěstují tisíce šafránů, jejichž bliznami se kdysi máslo barvilo, aby bylo krásné žluťoučké.

Ukázka forem na máslo, Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem

Trhovci z hor

Na Mikulášské a Vánoční trhy jezdili do Prahy i trhovci z Krkonoš a Jizerských hor. Prodávali vyřezávané figurky Krakonoše, resp. Rübezahla, který podle pověsti zachránil děti před zmrznutím a ještě je obdaroval.

Ve svém sortimentu měli vyřezávané dřeváky na všední i sváteční dny. Nabízeli různé krabičky polepené kůrou a šiškami, hračky a vyřezávané betlémové figurky, panenky, korále a upomínkové předměty. Prodávali různé pamlsky a na malých kamínkách vařili krkonošské kyselo a čaj z vrbovky slazený medem nebo švestkovými povidly. Také nabízeli břečku, což byla málo kvalitní levná kořalka po prvním výpalu.

Na výstavě vám ukážeme, jak takový trhovcův kufr naplněný zbožím pro vánoční prodej vypadal.

Mikuláš

5. prosinec 2018

Přejeme dětem hezkou mikulášskou nadílku, andělé nechť je obdaří laskavým úsměvem, čerti ať moc nestraší a metlu nechají raději schovanou v pytli.

A kdybyste si chtěli tento svátek ještě trochu prodloužit, přijďte si k nám v dalších dnech do dílničky vyrobit čerty nebo anděly. Termíny najdete v programu.

Zahájení výstavy, svátek sv. Ondřeje

30. listopad 2018

Dnešním dnem zahajuje letošní vánoční výstava a zároveň na toto datum připadá svátek Svatého Ondřeje, patrona nevěst. Pojďme si tedy připomenout, jaký lidový zvyk se k tomuto svátku váže.

Magické obřady na sv. Ondřeje měly zajistit dívkám vdavky. Dívky kradly polínka u mládenců na ženění a pak nastřádaná polínka spočítaly. Sudý počet znamenal, že vdavky budou, lichý pak zvěstoval čekání další rok.

Dále dívky lily z olova tzv. ondřejky, nahlížely do vodní hlubiny a odříkávaly říkanky, v nichž si přály, aby jim Ondřej přivedl dobrého muže.

Nejen o tomto, ale i o dalších zvycích se můžete dozvědět více na naší výstavě.

Hádanky:
zajímavá náčiní

Připravili jsme si pro vás malou sbírku starých nástrojů, náčiní a pomůcek, které se kdysi používaly v domácnostech a hospodářstvích, ale dnes už je zná či pamatuje jen málokdo.

Podívejte se na obrázky ve fotogalerii a zkuste hádat, k jakému účelu přesně tyto předměty sloužily. Zajisté poznáte, že se jedná např. o pekáč, ale víte, co konkrétně se v něm peklo?

Správné odpovědi najdete na výstavě, kde máme vše vystavené i s příslušnými popisky. A máte-li doma nějaký podobně zajímavý starý předmět, u něhož si nejste jistí, k čemu byl dobrý, přineste jej s sebou a budeme hádat společně.

Zapomenutá řemesla

Svíčkaři, nožíři, dráteníci, koudelníci, doškaři, šindeláři, pláténkáři, prýmkaři, ptáčníci, hlemýždníci, oplátečníci, krosnaři, šmejdíři, krupaři, kolomazníci... to je jen namátkou několik příkladů z dlouhého výčtu řemesel a způsobů obživy, které dříve bývaly běžné, ale dnes už jsou v hojné míře zapomenuté a nahrazené průmyslovou výrobou.

Některá z těchto řemesel přečkala ve své původní podobě i do dnešních dnů, díky šikovným lidem, kteří se věnují tradiční rukodělné výrobě. Většina z nich však zanikla a s nimi vlastně i povědomí o tom, kolik úsilí museli naši předkové vynaložit k výrobě zdánlivě obyčejných věcí a přitom dokázali vnést svůj um a dovednost i do jejich krásy a účelnosti.

Určitě stojí za to oprášit a znovuobjevit kouzlo zapomenutých řemesel, a proto jsme se rozhodli věnovat jim část letošní vánoční výstavy.